Sa diwa ng pagmamalasakit at pagdadamayan, kagyat na naglunsad ng iba’t ibang relief operations ang komunidad ng UP para sa ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Upang pag-ibayuhin ang pagtulong para sa pagbangon ng ating komunidad at mga kababayan, itinakda ng UP System Administration ang Nobyembre 16-21, 2020 bilang “RECOVERY PERIOD”, panahon upang maipagpatuloy ang mga sinimulang donation drives, paghahanda ng mga relief goods at pagdadala ng mga ito sa mga evacuation centers, gayundin ang pagtulong para sa rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.

As a result of the series of consultations with UP experts and scientists who have done research, or are currently involved in the Manila Bay Rehabilitation project, the UP Padayon Public Service Office of the Office of the Vice President for Public Affairs, in cooperation with the UP Diliman Institute of Environmental Science and Meteorology, will host a forum entitled #ThatsMyBay: A Forum on UP Initiatives in Keeping Manila Bay Alive. This will be held on September 23, 2019 from 8:00AM- 12:00NN at the Institute of Environmental Science and Meteorology Auditorium, UP Diliman.