Christmas Greetings from the UP President

| Written by Office of the President

Sa pagtatapos ng mapanghamong taon na ito, nawa’y ang ating pagmumuni-muni’y magpaalala sa atin sa mga bagay na tunay na mahalaga—ang biyaya ng pamilya at kaibigan, panahong binigyang-kabuluhan ng paglilingkod, at paniniwalang may magandang bukas na darating.

Isang makahulugang pagdiriwang ng Pasko sa ating lahat!

— Danilo L. Concepcion

Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas