Together with the Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), the Division of Social Sciences (DSS) of the University of the Philippines Visayas Tacloban College (UP Tacloban) organized the 45th Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino held on November 25-27, 2021 via Zoom. “#TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa, at Bayan,” this year’s theme, was […]