Sa diwa ng pagmamalasakit at pagdadamayan, kagyat na naglunsad ng iba’t ibang relief operations ang komunidad ng UP para sa ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Upang pag-ibayuhin ang pagtulong para sa pagbangon ng ating komunidad at mga kababayan, itinakda ng UP System Administration ang Nobyembre 16-21, 2020 bilang “RECOVERY PERIOD”, panahon upang maipagpatuloy ang mga sinimulang donation drives, paghahanda ng mga relief goods at pagdadala ng mga ito sa mga evacuation centers, gayundin ang pagtulong para sa rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.