UP Diliman Chancellor Michael L. Tan reminds the UP community: “Huwag nating talikuran ang UP Diliman. Huwag nating talikuran ang mahal nating bayan. Huwag nating talikuran ang liwanag.” Photo by Jun Madrid, UP MPRO.

UP Diliman Chancellor Michael L. Tan reminds the UP community: “Huwag nating talikuran ang UP Diliman. Huwag nating talikuran ang mahal nating bayan. Huwag nating talikuran ang liwanag.” Photo by Jun Madrid, UP MPRO.