UP-PGH HOTLINE 155-200

| Posted by UP Media and Public Relations Office

UP-PGH HOTLINE 155-200

 

TUMAWAG sa 155-200 para sa mga katanungan at pag-aalala ukol sa COVID-19 at iba pang karamdaman.

  • May ubo at lagnat ako, meron na ba akong COVID-19?
  • Masakit ang lalamunan ko at mabigat ang pakiramdam, ano ang gagawin?
  • Nahihilo, mataas ang BP, may diarrhea at gastrointestinal bleeding, saan ako pupunta?
  • Mayroong may COVID-19 sa barangay/hospital namin. Mahahawa ba kami?
  • Tingin ko ako ay COVID+, ano ang aming gagawin at saan kami pupunta?
  • May medical emergency kami, sa PGH ba ang punta namin?
  • May frontliner sa lugar namin. Dapat ba mag-alala kami?
  • Gusto kong mag-donate ng pagkain at kagamitan. Sino ang tatawagan ko? Bukas po 24/7 para sa mga katanungan ukol sa COVID-19 at iba pang karamdaman, paano mag-boluntir, at mag-donate.

 

Ang HOTLINE ay toll-free sa Pilipinas.