As recognition of the University’s role at the forefront of awareness, vigilance, and militancy, and to build on last year’s inaugural program, the University will launch an expanded lineup of events with the theme, Dambana ng Paggunita at Pagtutuos sa Batas Militar ni Marcos, to banner the key messages: Marahas ang Batas Militar, Lugmok ang Ekonomiya, Niyurakan ang Karapatang Pantao, Sinupil ang Pamamahayag, at Ninakaw ang Kabang-Yaman.