Maestro Chino Toledo rehearsing with the UP Symphony Orchestra for the December 12 performance of Beethoven’s Symphony No. 9, dubbed “Liwanag ng Pasko sa [Ka]Diliman: Musikang Handog ng Orkestra ng Bayan.” Photo by Celeste Llaneta, UPMPRO.

Maestro Chino Toledo rehearsing with the UP Symphony Orchestra for the December 12 performance of Beethoven’s Symphony No. 9, dubbed “Liwanag ng Pasko sa [Ka]Diliman: Musikang Handog ng Orkestra ng Bayan.” Photo by Celeste Llaneta, UPMPRO.