UP Vice President for Public Affairs Elena Pernia (at podium, left) and Assistant Vice President for Public Affairs Jose Wendell Capili (at podium, right) at Quezon Hall during the virtual launch of the Kaagapay sa Pag-aaral ng mga Iskolar ng Bayan. Photo by Jun Madrid, UPMPRO.

UP Vice President for Public Affairs Elena Pernia (at podium, left) and Assistant Vice President for Public Affairs Jose Wendell Capili (at podium, right) at Quezon Hall during the virtual launch of the Kaagapay sa Pag-aaral ng mga Iskolar ng Bayan. Photo by Jun Madrid, UPMPRO.

UP Vice President for Public Affairs Elena Pernia (at podium, left) and Assistant Vice President for Public Affairs Jose Wendell Capili (at podium, right) at Quezon Hall during the virtual launch of the Kaagapay sa Pag-aaral ng mga Iskolar ng Bayan. Photo by Jun Madrid, UPMPRO.