“Huwag nating biguin ang sa atin ay umaasa ng lingap. Sana ay isama natin ang mga kapos-palad sa ating magandang kapalaran.” (Let us not fail those who have placed their faith in us, in hopes that we may uplift their lives. In our success, let us not leave our underprivileged fellowmen behind.)—UP President Danilo L. Concepcion to the alumni (Photo by Misael Bacani, UP MPRO)

“Huwag nating biguin ang sa atin ay umaasa ng lingap. Sana ay isama natin ang mga kapos-palad sa ating magandang kapalaran.” (Let us not fail those who have placed their faith in us, in hopes that we may uplift their lives. In our success, let us not leave our underprivileged fellowmen behind.)—UP President Danilo L. Concepcion to the alumni (Photo by Misael Bacani, UP MPRO)