PDLC

"Ang kapaskuhan ay panahon ng pagbubuklod, pagpapatawad, at pagkakaisa" ("Christmas is the​ ​ season for coming together, forgiveness, and unity").—UP President Danilo Concepcion (Photo by Misael Bacani, UP MPRO)

“Ang kapaskuhan ay panahon ng pagbubuklod, pagpapatawad, at pagkakaisa” (“Christmas is the​ ​
season for coming together, forgiveness, and unity”).—UP President Danilo Concepcion
(Photo by Misael Bacani, UP MPRO)

“Ang kapaskuhan ay panahon ng pagbubuklod, pagpapatawad, at pagkakaisa” (“Christmas is the​ ​
season for coming together, forgiveness, and unity”).—UP President Danilo Concepcion
(Photo by Misael Bacani, UP MPRO)